واکسیناسیون هنرمندان عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت

27اردیبهشت
آغاز واکسیناسیون هنرمندان در موسسه هنرمندان پیشکسوت از سه‌شنبه

آغاز واکسیناسیون هنرمندان در موسسه هنرمندان پیشکسوت از سه‌شنبه

واکسیناسیون هنرمندان عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ در محل موسسه هنرمندان پیشکسوت انجام می‌شود.