واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت

11خرداد
واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد
دوز اول

واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد

هنرمندان بالای ۷۰ سال از مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران وابسته به دانشگاه شهید بهشتی یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ خردادماه در محل موسسه‌ واکسن کرونا دریافت کردند.

06خرداد
واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت در هفته آینده آغاز می شود

واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت در هفته آینده آغاز می شود

دومین گروه از هنرمندان عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ خردادماه واکسیناسیون می‌شوند.