واژه های سیمانی

۳۰فروردین
توسط نشر و پخش جوان

توسط نشر و پخش جوان

hot-topic-logoآلبوم «واژه های سیمانی» با شعرخوانی «لیلی علیزاده» توسط نشر و پخش جوان منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.
+کاورهای آلبوم «واژه های سیمانی» را در ادامه ببینید