واسونک های شیرازی

14آبان
شمس الله پرند: تمام ابزار کار یک موسیقی‌دان، دست و حنجره اوست
در آخرین شب جشنواره موسیقی نواحی عنوان شد

شمس الله پرند: تمام ابزار کار یک موسیقی‌دان، دست و حنجره اوست

شمس‌الله پرند خواننده شیرازی، در آخرین شب از اجراهای سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی به اجرای واسونک های شیرازی پرداخته و مختصری از ریشه این آثار فولکلور را تشریح کرد.