هویت و موسیقی در ایران از دیرباز تا کنون

۰۹آذر
«ارتباط، هویت و موسیقی در ایران از دیرباز تا کنون» بررسی می شود
با حضور هوشنگ جاوید

«ارتباط، هویت و موسیقی در ایران از دیرباز تا کنون» بررسی می شود

نشست «ارتباط، هویت و موسیقی در ایران از دیرباز تا کنون» با ارائه هوشنگ جاوید ۱۲ آذرماه در فضای مجازی برگزار می شود.