هومن خلعت بری

26خرداد
رسیتال آواز رامتین قضوی برگزار می شود
به همراه پیانو نوازی «هومن خلعتبری»

رسیتال آواز رامتین قضوی برگزار می شود

رسیتال آواز رامتین قضوی خواننده تنور اپرای اسکالای میلان به همراه پیانو نوازی هومن خلعتبری در آمریکا برگزار می شود.