هومن خلعت بری

۲۶خرداد
رسیتال آواز رامتین قضوی برگزار می شود
به همراه پیانو نوازی «هومن خلعتبری»

رسیتال آواز رامتین قضوی برگزار می شود

رسیتال آواز رامتین قضوی خواننده تنور اپرای اسکالای میلان به همراه پیانو نوازی هومن خلعتبری در آمریکا برگزار می شود.