هولدرلین

۱۳آبان
برنامه‌ای برای معرفی سه نابغه شعر، موسیقی و فلسفه

برنامه‌ای برای معرفی سه نابغه شعر، موسیقی و فلسفه

همزمان با دویست و پنجاهمین زادسال بتهوون، هولدرلین و هگل، برنامه‌ای برای معرفی این سه چهره عرصه موسیقی، شعر و فلسفه‌ به صورت مجازی برگزار می‌شود.