هوشنگ ابتهاج (سایه)

13اردیبهشت
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

زنده یاد محمدرضا لطفی و هوشنگ ابتهاج (سایه) چند دهه با هم دوست و همراه بودند و با همکاری هم آثار ماندگاری را خلق کردند، مطلبی که می خوانید نحوه اشنایی این دو هنرمند است که در کتاب «پیر پرنیان اندیش» آمده است.
+بی تو دیگر غزل سایه ندارد لطفی