هنینگ سومرو

۲۹مهر
آهنگساز معاصر نروژی در جمع دانشجویان ایرانی حاضر شد

آهنگساز معاصر نروژی در جمع دانشجویان ایرانی حاضر شد

هنینگ سومرو ـ آهنگساز معاصر نروژی ـ نخستین سمینار موسیقی تخصصی آنلاین دانشکده‌ موسیقی دانشگاه هنر را برگزار کرد و به بیان طرز فکر و معرفی آثار خویش پرداخت.