هنر و ارتباطات

۱۶مهر
انتقاد موسیقیدانان از جایگاه موسیقی در فیلم‌های ایرانی

انتقاد موسیقیدانان از جایگاه موسیقی در فیلم‌های ایرانی

کارشناسان و موسیقیدانان نسبت به جایگاه موسیقی در سینمای ایران، نبود دانش این هنر در برخی فیلمسازان،‌ غلبه نگاه فیلمسازان بر آهنگسازان انتقاد دارند.