هنر صلح

۰۱مهر
محمود دولت آبادی و ارکستر پاکو، «هنر صلح» را روایت می کنند
به سرپرستی مهران علیرضایی

محمود دولت آبادی و ارکستر پاکو، «هنر صلح» را روایت می کنند

نخستین اثر تولید شده از سوی ارکستر پاکو به سرپرستی مهران علیرضایی، روایت محمود دولت آبادی و همراهی نوازندگان ۲۴ کشور مختلف، آماده انتشار شد.