هنر سرای خورشید

09مرداد
طی سه روز از سومین هفته مرداد ماه سال جاری

طی سه روز از سومین هفته مرداد ماه سال جاری

کنسرت موسیقی ایرانی گروه «ژولیاگ» به سرپرستی «امین حیدری» و آواز «مجید جهاندار» هفتهء سوم از مرداد ماه سال جاری، در «هنر سرای خورشید» شهر اصفهان برگزار می گردد.
+پوستر و جزئیات کامل این کنسرت