هنرواره روایت جهاد

۰۲فروردین
هنرواره «روایت جهاد» برگزار می شود
در حمایت از آثار تقدیمی به مدافعان سلامت

هنرواره «روایت جهاد» برگزار می شود

هنرواره «روایت جهاد» قصد دارد از روایتگرانی که از مجاهدت‌های مدافعان سلامت و همدلی‌های مردم اثر هنری خلق کردند تقدیر کند.