هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند _ بین الملل _ خاورمیانه _ فرهنگی _ موسیقی _ حوادث _ پرونده خبری _ سیل 98 _ اجتماعي.عراق.سيل 98.كردستان عراق

۲۵فروردین
هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند

هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند

۱۰ نفر از هنرمندان در استان سیلمانیه اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفتند با برگزاری یک کنسرت عواید آن به سیل زدگان لرستان اختصاص دهند.