هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند _ بین الملل _ خاورمیانه _ فرهنگی _ موسیقی _ حوادث _ پرونده خبری _ سیل 98 _ اجتماعي.عراق.سيل 98.كردستان عراق

25فروردین
هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند

هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند

۱۰ نفر از هنرمندان در استان سیلمانیه اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفتند با برگزاری یک کنسرت عواید آن به سیل زدگان لرستان اختصاص دهند.