هنرمندان و فرهیختگان

23اسفند
یادبودی برای هنرمندان و فرهیختگان درگذشته سال ۹۹
به همت عمارت خط سوم برگزار می شود

یادبودی برای هنرمندان و فرهیختگان درگذشته سال ۹۹

مراسم یادبود هنرمندان، نویسندگان، شاعران و خبرنگارانی که در سال کروناه زده 99 فوت شده‌اند، برگزار می‌شود.