هنرمندان فقید سال ۱۴۰۰

۲۳اسفند
حضور در بهشت زهرا (س) به یاد هنرمندان فقید سال ۱۴۰۰

حضور در بهشت زهرا (س) به یاد هنرمندان فقید سال ۱۴۰۰

تعدادی از هنرمندان و اهالی رسانه و هنر با حضور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) یاد هنرمندان درگذشته سال ۱۴۰۰ را گرامی داشتند.