هنرستان شیراز

25مرداد
رشته موسیقی دختران از هنرستان های فارس حذف نشده است

رشته موسیقی دختران از هنرستان های فارس حذف نشده است

سخنگوی ستاد ثبت نام اداره کل آموزش وپرورش فارس درپی انتشاراخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از هنرستان های دخترانه شیراز توضیحاتی داد و گفت: این رشته از هنرستان ها حذف نشده است.