هنرستان شیراز

۲۵مرداد
رشته موسیقی دختران از هنرستان های فارس حذف نشده است

رشته موسیقی دختران از هنرستان های فارس حذف نشده است

سخنگوی ستاد ثبت نام اداره کل آموزش وپرورش فارس درپی انتشاراخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از هنرستان های دخترانه شیراز توضیحاتی داد و گفت: این رشته از هنرستان ها حذف نشده است.