هم‌خوانی هواداران محمدرضا شجریان

17مهر
بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد

بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد

بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد