هم‌خوانی هواداران محمدرضا شجریان

۱۷مهر
بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد

بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد

بغض امان هواداران شجریان را برید؛ آوای «چرا رفتی» فضا را پر کرد