همصدا با جبرئیل 2

۱۱اسفند
همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه

همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه

تولید آلبوم «همصدا با جبرئیل ۲» با صدای امیرحسین مدرس، چنگیزحبیبیان، شهروز حبیبی، امیر یوسفی نژاد و سید محسن هاشمی آغاز شد.+این آلبوم شامل ۱۶ قطعه با زمان حدود ۲۴۰ دقیـقه همخوانی و تک خـوانی است