همسر جلیل شهناز

16بهمن
بر اثر کهولت سن و بیماری

بر اثر کهولت سن و بیماری

«عصمت بشیری» همسر زنده یاد استاد جلیل شهناز بر اثر کهولت سن و بیماری دارفانی را وداع گفت. خانم بشیری، از جوانی‌ استاد شهناز با او زندگی کرد و مدتِ کوتاهی بعد از درگذشت استاد شهناز، خود نیز دار فانی را وداع گفت. جلیل شهناز در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد و نوازندگی […]