همسر استاد شجریان

22اسفند
زندگی آقای شجریان، امید و تلاش و مبارزه است

زندگی آقای شجریان، امید و تلاش و مبارزه است

روایت همسر شجریان از بیماری ۱۵ساله و روند درمان: صبورانه و امیدوار زندگی می کنم