همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر

03اردیبهشت
انتشار فراخوان همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر
در بخش های مختلف

انتشار فراخوان همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر

مسئول انجمن موسیقی استان بوشهر از برگزاری همایش موسیقی‌پژوهی در ادامۀ سلسله برنامه‌های این انجمن با عنوان «دستان» با همکاری مؤسسۀ فرهنگی هنری «دی‌بآذر» خبر داد.