همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر

۰۳اردیبهشت
انتشار فراخوان همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر
در بخش های مختلف

انتشار فراخوان همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر

مسئول انجمن موسیقی استان بوشهر از برگزاری همایش موسیقی‌پژوهی در ادامۀ سلسله برنامه‌های این انجمن با عنوان «دستان» با همکاری مؤسسۀ فرهنگی هنری «دی‌بآذر» خبر داد.