همایش بین المللی عاشیقلار

04آذر
با حضور گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران

با حضور گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران

همایش بین المللی عاشیقلار با عنوان «همنوای پیامبر مهربانی» با حضور گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران شنبه شب در تبریز آغاز به کار کرد.