هفته موسیقی یزد

۱۲بهمن
۱۴ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۴ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

«هفته موسیقی یزد» با حضور هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان، در هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ به مدت چهار روز، در شهر یزد برگزار می گردد.
+جزئیات به همراه پوستر این برنامه