هفته موسیقی یزد

12بهمن
۱۴ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۴ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

«هفته موسیقی یزد» با حضور هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان، در هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ به مدت چهار روز، در شهر یزد برگزار می گردد.
+جزئیات به همراه پوستر این برنامه