هـ.الف.سایه

25بهمن
توضیحات «یلدا ابتهاج» درباره بیماری این هنرمند سرشناس و فرهیخته کشورمان

توضیحات «یلدا ابتهاج» درباره بیماری این هنرمند سرشناس و فرهیخته کشورمان

hot-topic-logo امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به «هـ.الف.سایه» شاعر و موسیقی‌پژوه سرشناس ایرانی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری شد.
+یلدا ابتهاج: در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد و بزودی در روزهای هفته آینده، پدرم به خانه برمی‌گردند