هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی نوشتارها و سایت‌های موسیقی

14بهمن
جشنواره‌‌ی نوشتارها و سایت‌های موسیقی در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد

جشنواره‌‌ی نوشتارها و سایت‌های موسیقی در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد

هیئت امنای هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی نوشتارها و سایت‌های موسیقی از برگزاری این رویداد در اردیبهشت ماه ۹۹ خبر داد