هشتمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت

25مرداد
از سوی دبیر جشنواره؛

از سوی دبیر جشنواره؛

فریدون شهبازیان، عماد توحیدی، سید علاء الدین یاسینی، خلیفه عبدالرحمن غوثی و زکریا یوسفی داوری بخش نهایی هشتمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت را برعهده گرفتند.