هبوط

01آبان
از گروه آمنیوم

از گروه آمنیوم

آلبوم موسیقی راک-الکترونیک هبوط از گروه آمنیوم، توسط مؤسسه آوای هنگام ارگ بم منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.