هایده

13شهریور
در حاشیه خبر

در حاشیه خبر

خواننده‌ای که روزگاری پای ثابت تلویزیون بود و امروز ناچار است در رستوران‌ها بخواند /عکس