هاردادی یاریم

۱۲دی
آلبوم آذری هاردادی یاریم از جلال فرجیان منتشر شد

آلبوم آذری هاردادی یاریم از جلال فرجیان منتشر شد

آلبوم هاردادی یاریم از جلال فرجیان، پس از آلبوم سن سیز یاشامارام، به عنوان دومین اثر رسمی او و در قالب ۷ قطعه به اجرا در آمده است.