هادی قاسمی

15مهر
قطعه موسیقی آیینی ویژه اربعین حسینی منتشر شد
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

قطعه موسیقی آیینی ویژه اربعین حسینی منتشر شد

مؤسسه فرهنگی و هنری سوخته نگاری ایران از واحدهای مستقر درپارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، قطعه موسیقی آیینی «غم های زینب» ویژه اربعین حسینی به آهنگسازی هادی قاسمی و آواز مرتضی نداف را تولید و منتشر کرد.