نیمکت

04شهریور
با اجازه صاحب اثر و از طریق «سایت موسیقی ایرانیان»

با اجازه صاحب اثر و از طریق «سایت موسیقی ایرانیان»

قطعه «نیمکت» با صدای «سعید عرب» از طریق سایت موسیقی ایرانیان منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. این قطعه را با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت موسیقی ایرانیان، آنلاین بشنوید و در صورت تمایل دانلود نمایید