نیما پتگر

05فروردین
براثر ایست قلبی

براثر ایست قلبی

«نیما پتگر» هنرمند نقاش و استاد دانشگاه براثر ایست قلبی صبح امروز ۵ فروردین ماه درگذشت. غلامرضا نامى با تایید خبر درگذشت این هنرمند ۶۹ ساله در خصوص زمان تشییع و خاکسپارى او گفت: «قطعه هنرمندان پر است و مرکز هنرهاى تجسمى بر آن است با هماهنگى شهردارى، محل شایسته اى براى دفن ایشان در […]