نژادپرستی

۱۳آبان

کمدین مشهور آمریکایی چگونه مسلمان شد؟

کمدین مشهور آمریکایی چگونه مسلمان شد؟

۲۴خرداد

بی‌بی‌سی به تبعیض جنسیتی و نژادی متهم شد

بی‌بی‌سی به تبعیض جنسیتی و نژادی متهم شد

۲۲خرداد

«بر باد رفته» پس از حذف، محبوب شد!

«بر باد رفته» پس از حذف، محبوب شد!

۲۰خرداد

توییت‌های قدیمی بازیگر سرشناس دردسرساز شد

توییت‌های قدیمی بازیگر سرشناس دردسرساز شد

۱۹خرداد

جنجال‌ اینفوگرافی نژادپرستانهِ فاکس‌نیوز

جنجال‌ اینفوگرافی نژادپرستانهِ فاکس‌نیوز

۱۲فروردین

عذرخواهی بازیگر مرد برای اظهارات نژادپرستانه‌اش

عذرخواهی بازیگر مرد برای اظهارات نژادپرستانه‌اش

۱۱فروردین

بازیگری که در نوجوانی به خاطر اقدام به قتل زندانی شد

بازیگری که در نوجوانی به خاطر اقدام به قتل زندانی شد

۰۷فروردین

بازیگر متهم به فریبکاری از مجازات گریخت

بازیگر متهم به فریبکاری از مجازات گریخت

۲۴اسفند

بازیگر فریبکار در دادگاه / ۱۶ اتهام و احتمال زندانی شدن

بازیگر فریبکار در دادگاه / ۱۶ اتهام و احتمال زندانی شدن

۰۶اسفند
بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد

بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد

بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد