نژادپرستی

13آبان

کمدین مشهور آمریکایی چگونه مسلمان شد؟

کمدین مشهور آمریکایی چگونه مسلمان شد؟

24خرداد

بی‌بی‌سی به تبعیض جنسیتی و نژادی متهم شد

بی‌بی‌سی به تبعیض جنسیتی و نژادی متهم شد

22خرداد

«بر باد رفته» پس از حذف، محبوب شد!

«بر باد رفته» پس از حذف، محبوب شد!

20خرداد

توییت‌های قدیمی بازیگر سرشناس دردسرساز شد

توییت‌های قدیمی بازیگر سرشناس دردسرساز شد

19خرداد

جنجال‌ اینفوگرافی نژادپرستانهِ فاکس‌نیوز

جنجال‌ اینفوگرافی نژادپرستانهِ فاکس‌نیوز

12فروردین

عذرخواهی بازیگر مرد برای اظهارات نژادپرستانه‌اش

عذرخواهی بازیگر مرد برای اظهارات نژادپرستانه‌اش

11فروردین

بازیگری که در نوجوانی به خاطر اقدام به قتل زندانی شد

بازیگری که در نوجوانی به خاطر اقدام به قتل زندانی شد

07فروردین

بازیگر متهم به فریبکاری از مجازات گریخت

بازیگر متهم به فریبکاری از مجازات گریخت

24اسفند

بازیگر فریبکار در دادگاه / ۱۶ اتهام و احتمال زندانی شدن

بازیگر فریبکار در دادگاه / ۱۶ اتهام و احتمال زندانی شدن

06اسفند
بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد

بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد

بازیگر آمریکایی به جرم فریبکاری بازداشت شد