نویده گوگانی

04مرداد
در تازه‌ترین تجربه نوشتاری خود

در تازه‌ترین تجربه نوشتاری خود

«نویده گوگانی» در تازه‌ترین تجربه نوشتاری خود با موضوع «باربد»، درباره نامورترین موسیقی‌دان‌، شاعر و خواننده دوران ساسانی دست به قلم شده است. این نویسنده‌ی کودکان که پیش از این کتاب «یال طلایی» را به ناشر سپرده بوده، در تازه‌ترین اثر تالیفی خود با موضوعیت موسیقی‌دان و شاعر دوران خسرو پرویز دست به قلم شده […]