نوشین عقیقی

21دی
موسیقی عرفانی ایران در گفت‌وگو با نوشین عقیقی، آهنگساز و نوازنده

موسیقی عرفانی ایران در گفت‌وگو با نوشین عقیقی، آهنگساز و نوازنده

نوشین عقیقی، آهنگساز و نوازنده، اعتقاد دارد، ادبیات موسیقی ایرانی بسیار ضعیف شده و به سطح رسیده است. او تاکید می‌کند کارهایی هم که در موسیقی پاپ با شعرهای مولانا و حافظ بیرون می‌آیند، عمق ندارند و زود فراموش خواهند شد.