نوری سیلان،کارگردان،ترک،ترکیه،شانگهای،جشنواره،فیلم،بین‌المللی،کن،نخل طلا

26فروردین

کارگردان شاخص ترکیه رئیس هیأت داوران فیلم شانگهای شد

کارگردان شاخص ترکیه رئیس هیأت داوران فیلم شانگهای شد