نورمحمد دُرپور

16مهر

گفت و گوی هنرآنلاین با استاد موسیقی جنوب شرق ایران

حسین سینجلی و یاسر یگانه: صداقت، پاکی، سادگی و معرفت، همه این ها در رفتار و گفتار نورمحمد دُرپور عیان است. وقتی از او می خواهیم که خود را معرفی کند، می گوید: «من استاد نورمحمد دُرپور هستم». این جمله با این که در ظاهر خودخواهانه و از منظر بالا به نظر می رسد؛ اما […]