نورمحمدی

29آذر
نورمحمدی: روز فوت عارف قزوینی اول بهمن است
عارف و کنسرت‌های ارزان برای کارگران

نورمحمدی: روز فوت عارف قزوینی اول بهمن است

نورمحمدی می‌گوید: پژوهش روی مطالب منتشر شده درباره عارف قزوینی در مطبوعات دوره قاجار و پهلوی، نشان داد که ورودیه کنسرت‌ها برای کارگران ارزان‌تر از بقیه بود و روز فوت او نیز اول بهمن است.