نوتار،تار،پژوهش

11اردیبهشت

نشست پژوهشی ساز «تار» و معرفی «نوتار»

نشست پژوهشی ساز «تار » و معرفی ساز  «نوتار» در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ در موزه موسیقی برگزار می‌شود.