نوای موسیقی سیستان و بلوچستان

09فروردین
نوای موسیقی سیستان و بلوچستان در تئاتر شهر پیچید

نوای موسیقی سیستان و بلوچستان در تئاتر شهر پیچید

در ادامه ویژه‌برنامه نوروزی «نوای نواحی» گروه موسیقی سیستان و بلوچستان به اجرای برنامه پرداخت.