نواهنگ شور شیدایی

17مهر
با اجرای علی سفلا، مصطفی مولا و حمید مازیار

با اجرای علی سفلا، مصطفی مولا و حمید مازیار

«نواهنگ شور شیدایی» با اجرای علی سفلا، مصطفی مولا و حمید مازیار، جمعه ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در سالن اجرا باغ کتاب برگزار می شود.
+این اجرا که با همکاری گروه سروستان باغ کتاب و گروه موسیقی دارک بلو برگزار می شود، برای تمام علاقه مندان رایگان است