نواهای مرتضی‌خان

04دی
«نواهای مرتضی‌خان» با تنظیم و نوازندگی مزدا انصاری شنیدنی شد
یک ادای دین به پیانوی ایرانی

«نواهای مرتضی‌خان» با تنظیم و نوازندگی مزدا انصاری شنیدنی شد

آلبوم «نواهای مرتضی خان» مشتمل بر اجرای تصانیف مرتضی محجوبی آهنگساز و نوازنده فقید موسیقی ایرانی با تنظیم و نوازندگی پیانوی مزدا انصاری پیش روی مخاطبان قرار گرفت.