نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران

۰۳آذر
با موضوع «شادمانه‌های موسیقی نواحی ایران»

با موضوع «شادمانه‌های موسیقی نواحی ایران»

دبیرخانه نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران، فراخوان شرکت هنرمندان در بخش عکس این دوره را با موضوع «شادمانه‌های موسیقی نواحی ایران» منتشر کرد.