نهضت سنگ

11اردیبهشت
راه اندازی پویش سرود «نهضت سنگ» به مناسبت روز جهانی قدس
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

راه اندازی پویش سرود «نهضت سنگ» به مناسبت روز جهانی قدس

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت روز قدس اقدام به راه اندازی پویش سرود «نهضت سنگ» نموده است.