نمایش قفس

10شهریور
آواز محمد معتمدی در «قفس»
نمایشی با بازی شهره سلطانی

آواز محمد معتمدی در «قفس»

نمایش «قفس» به کارگردانی محمد حاتمی، بازی شهره سلطانی، شهروز دل‌افکار، سام قریبیان، الهه شه‌پرست، یزدان فتوحی، احسان عباسی و خودش و با قطعاتی از محمد معتمدی به زودی روی صحنه تئاتر می رود.