نمایشگاه سمفونی صلح

22خرداد
با نمایش آثاری از ناصر پلنگی

با نمایش آثاری از ناصر پلنگی

نمایشگاه «سمفونی صلح» با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه در گالری آریانا برپا می شود. نمایشگاه «سمفونی صلح» از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق در گالری «آریانا» برپا شد. در این نمایشگاه ١٠ […]