نمایشگاه سمفونی صلح

۲۲خرداد
با نمایش آثاری از ناصر پلنگی

با نمایش آثاری از ناصر پلنگی

نمایشگاه «سمفونی صلح» با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه در گالری آریانا برپا می شود. نمایشگاه «سمفونی صلح» از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق در گالری «آریانا» برپا شد. در این نمایشگاه ١٠ […]