نماهنگ «هَپی»

04خرداد
خود شکن، آیینه شکستن خطاست..

خود شکن، آیینه شکستن خطاست..

جعفر محمدی: شش جوان که کمی رقصیده و فیلم شان را در اینترنت منتشر کرده بودند،‌ ظرف ۶ ساعت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. سپس صدا و سیما آنها را پشت به دوربین ردیف کرد و درست مانند تبهکاران مواد مخدر یا تروریست ها ،‌ از آنان اعترافات تلویزیونی گرفت و بر روی انتن فرستاد! در این باره نکاتی چند قابل تأمل جدی است…

(شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟  بنویسید…)