نكوداشت مهندس همايون خرم

01بهمن
مراسم «نکوداشت مهندس همایون خرم» برگزار شد

مراسم «نکوداشت مهندس همایون خرم» برگزار شد

مراسم «نکوداشت مهندس همایون خرم» آهنگساز و نوازنده ویلن عصر روز گذشته ۳۰ بهمن ماه در موزه موسیقی برگزار شد.