نصیر حیدریان،موسیقی،مسترکلاس

۱۸اردیبهشت

تاکید رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران بر ضرورت کلاس‌های تخصصی موسیقی

تاکید رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران بر ضرورت کلاس‌های تخصصی موسیقی